Udalosti

Hodnotenie ekonomickej pozície firmy, finančno...

28.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom je, aby účastníci seminára po jeho absolvovaní...

Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Odborná príprava / aktualizačná odborná prípra...

29.01.2020

BOZPO, s.r.o., Ciglian...

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Odbornú prípravu / aktualiza...

Nákladový controlling a kalkulácie a cenotvorba

29.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom školenia je objasniť a  prakticky ukáza...

Excel I - Dashboardy, grafy a makrá

30.01.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať...

Excel - dynamické reportingové systémy a dashb...

30.01.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je naučiť a poskytnúť účastníkom...

31.01.2020 Kurz prvej pomoci Prievidza

31.01.2020 Kurz prvej pomoci Prievidza

31.01.2020

BOZPO, s.r.o., Ciglian...

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje kurz prvej pomoci určený p...

03.02. – 06.03.2020 Základná odborná príprava TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

03.02. – 06.03.2020 Základná odborná príprava ...

03.02.2020

BOZPO, s.r.o., Ciglian...

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základnú odbornú prípravu TE...

05.02. – 06.02.2020 Aktualizačná odborná príprava Bezpečnostného technika a Autorizovaného bezpečnostného technika

05.02. – 06.02.2020 Aktualizačná odborná prípr...

05.02.2020

BOZPO, s.r.o., Ciglian...

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na: Aktualizačnú odbornú prípra...

Controlling vo firme - Systém efektívneho riad...

06.02.2020

Bratislava

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s proble...

Cash flow a finančné plánovanie a riadenie peň...

07.02.2020

Bratislava, Slovensko

Cieľ vzdelávania: Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu peňaž...

Kurz Reiki l.

Kurz Reiki l.

08.02.2020

Kráľová nad Váhom, Slo...

Kurz Reiki l. 8. februára 2020 v Kráľovnej nad Váhom č 509 Prvý stupe...

Excel - základy - Nitra

Excel - základy - Nitra

10.02.2020

Piaristická 10, Nitra,...

Počítačový kurz Excel – základy naučí aj úplných začiatočníkov pracovať ...